Noclegi – pokoje cennik

Cena za pobyt w naszym apartamencie ustalana jest indywidualnie. Poza ścisłym sezonem  cena wynajmu już od 100 PLN. Cena wynajmu w sezonie wakacyjnym za dobę oscyluje w przedziale 200 – 400 PLN w zależności od ilości osób oraz terminu pobytu.

Warunki wynajmu i rezerwacji apartamentu

1. Okres wynajmu w sezonie wakacyjnym trwa 7 dni lub ich wielokrotność, w pozostałym okresie do uzgodnienia.
2. Okres wynajmu liczony jest od od godz. 15.00 w sobotę (w początkowym dniu rezerwacji) do godz. 10.00 w sobotę w  dniu zakończenia rezerwacji (tzw. doba hotelowa).
3. Aby zarezerwować apartament należy: – skontaktować się telefonicznie lub e-mailem w celu ustalenia terminu i ceny pobytu. – po wstępnej rezerwacji apartamentu należy dokonać przelewu zadatku na  konto:                                                                             

PKO BP     Natalia Graf    nr konta: 53 1020 4649 0000 7102 0087 1178

przy wpłatach z zagranicy kod banku      BIC (Swift):        BPKOPLPW

– oraz poinformować e-mailem z załączonym dowodem przelewu o tej wpłacie. W przypadku zbiegu dwóch wstępnych rezerwacji, o tym kto zarezerwował, decyduje termin przesłania w/w e-maila. Po wpływie kwoty zadatku na w/w konto rezerwację uważa się za sfinalizowaną. Rezerwację dokonujemy telefonicznie tel. 502 681 571, 694 312 315 , 59 8420364. Kontakt w języku niemieckim lub angielskim: Deutsch, English – +48 880 693 396 Zadatek należy wpłacić w wysokości minimum 30% należności za cały wynajem.
Zapłatę za pobyt należy uiścić przed zamieszkaniem.

4.Na gości , którzy uiścili zadatek , czekamy do dnia następnego od umówionego terminu przyjazdu do godz . 10:00 – o ile na piśmie nie uzgodniono inaczej .   Brak przyjazdu w terminie rezerwacji i pisemnego uzgodnienia późniejszego przyjazdu uznajemy za rezygnację gości z umowy , a wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi . W przypadku skrócenia pobytu z przyczyn niezależnych od wynajmującego należność za niewykorzystany pobyt nie podlega zwrotowi .

5.Przyjazd w późniejszym terminie  lub wyjazd we wcześniejszym terminie niż dokonana  rezerwacja- z przyczyn niezależnych od wynajmującego –  jest czysto techniczną informacją dla wynajmującego  i nie zwalnia gości  z obowiązku zapłaty należności  za cały  okres dokonanej wcześniej rezerwacji .

 

Regulamin pobytu

1. Po przybyciu, goście zobowiązani są do okazania dowodu tożsamości w celu dokonania zameldowania .

2. Osoby niezameldowane w apartamencie mogą odwiedzać zameldowanych gości w godzinach 8-22 po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem .

3. Podczas pobytu prosimy o takie zachowanie , które by nie zakłócało wypoczynku pozostałych gości zarówno w ciągu dnia , a przede wszystkim o niezakłócanie w godz 22-7 ciszy nocnej .

4. Prosimy o zachowane porządku i czystości , w szczególności w dniu wyjazdu.

5. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za uszkodzenie lub zniszczenie mienia w apartamencie powstałe z ich winy lub winy odwiedzających ich osób .W przypadku wystąpienia szkody lub usterki prosimy o powiadomienie właściciela apartamentu , niezwłocznie w sytuacji, gdyby należało działać szybko w celu ograniczenia rozmiarów szkody .
6. Prosimy o zabezpieczanie klucza i pilota przed utraceniem – za dorobienie klucza i pilota pobieramy opłatę 150 PLN .

7. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do nadzoru nad dziećmi na terenie posesji , a w szczególności podczas zabawy na placu zabaw. Za skutki zaniedbań z tego tytułu właściciele apartamentu nie ponoszą odpowiedzialności.

8. Zawarcie umowy najmu oznacza akceptację regulaminu .
ŻYCZYMY MIŁEGO WYPOCZYNKU